dijous, 28 de febrer de 2008

ON ÉS AQUELL POLÍTIC?


Conta la llegenda que una vegada hi va haver un líder íntegre, persona modesta, no feia ostentació d’ell mateix ni dels seus actes, tenia la sinceritat per virtut, revisava constantment els seus pensaments, les seues paraules i els seus actes; exercitava la seua intel·ligència amb el treball, era recte i enèrgic; estimava la puresa i la integritat de la seua consciència, les seues decisions eren fermes, dominava la paciència, tenia noble cor, fort esperit i noble caràcter; rendia culte a la veritat, el seu exemple era paradigma de moral humana, suportava i sofria les penes en silenci alhora que mostrava el somriure i l’alegria als altres, les seues paraules vivien i obraven, comunicava la seua saviesa, la seua energia, el seu entusiasme i el seu geni; era, sobretot, un gran filàntrop, sempre preocupat per la felicitat dels seus conciutadans.

Sense ostentar poder, ni tenir diner ni propietats, era, tanmateix, ric d’esperit, honest, ferm de cor i honrat, no tenia res del que molts s’enorgullixen, per això era feliç.


Però, resultà que al seu voltant els poderosos s’enriquien pel frau, l’especulació i la deslleialtat. No els convenia doncs aquest governant, manipulaven la gent en contra d’ell utilitzant immoral i vilment els mitjans de comunicació que tenien comprats. No tenien cura en comprar també, si calia, la voluntat de la gent, fent-los favors de tota mena, fins i tot esdevenint-los rics de la nit al matí amb unes quantes fanecades de terra agrícola en producció recalificades més tard. Quan ja havien subordinat a molts, aconseguiren en molt poc temps el seu propòsit en nom de la democràcia i baix un nou motor econòmic: el cultiu intensiu del formigó.


Sabeu com acabà aquella societat?... Vosaltres mateix.

Sabeu com acabà aquell polític?... Les biblioteques estan ple d’aquestes vides exemplars.