divendres, 29 de febrer de 2008

PRÒLEG A LA REENCARNACIÓ


*A Egipte, fa més de 3000 anys ja ensenyaven la reencarnació: "abans de néixer el xiquet a viscut ja i la mort no acaba en el no res. La vida és un esdevenir que transcorre semblant a un dia de sol, que recomençarà".

* "...Jo i vosaltres hem tingut molts neiximents. Els meus no son coneguts sinó per mi, però vosaltres no coneixeu ni tan sols els vostres". "Així com l'esperit habita en el cos material, passa per les etapes d'infantesa, joventut, virilitat i vetustat; així al seu precís moment, passa a altre cos i en altres reencarnacions tornarà a viure i desenvolupar una nova missió en la terra". (Krishna 3000 a.C.).

*"Les ànimes prenen nous cossos per a repetir una i altra vegada les seues vides materials, a fi de desenvolupar les facultats de l'esperit i així adquirir la saviesa". "L'ànima és més vella que el cos,
les ànimes renaixen sense finar per a tornar a la vida actual" (escoles de Sòcrates i Plató).

*"Les ànimes baixes i dolents romanen encadenades a la terra per múltiples renaixements, però les ànimes virtuoses pujen volant cap a les esferes superiors". (escola d'Hermes).

*"Una vida en la carn no és més que una anella en la llarga cadena de l'evolució de l'ànima" (Pitàgores).

*"...perquè en eixes noves vides, les ànimes dels morts desgasten les seues dolents accions passades".(Plató)

*"És un descobriment reconegut des dels temps de l'antigor que si l'ànima comet errors, serà condemnada a expiar-los sofrint càstigs en tenebrosos inferns; després li és permés passar a nous cossos i recomençar les seues proves". "Cada ànima reb el cos que li convé i que està en harmonia amb els seus antecedents, segons les seues existències anteriors". (Plotí, filòsof alexandrí).

*"Cada ànima reb un cos d'acord amb els seus mereixements i les seues prèvies accions". "Les ànimes, al caure d'un estat elevat, treballen per a recuperar eixe estat i glòria, reencarnant repetides vegades". (Orígens, deixeble de S.Clement)

*"Hi ha necessitat natural que l'ànima siga curada i purificada, i que, si no ho és en aquesta vida, ho siga en altres següents i futures". (S. Gregori Nacianceno)

*"Abans del temps que hi vaig passar al ventre de ma mare, no hauré estat en alguna altra part i sigut una altra persona?". (S.Agustí)

*"L'ànima és el fluix de vida. No és corporal, sinó per comparació amb el cos mortal, conserva la figura de l'home, a fi que es reconeixca". (S. Ireni)

*"...perquè totes les ànimes han sigut creades simples, lliures, senzilles i innocents per la seua ignorància mateix, i totes, pel mateix, també absol·lutament iguals. El major número va incórrer en el pecat i a proporció de les seues faltes, foren tancades en cóssos més o menys grollers, creats expressament per a servir-los de presor. D'ahí la diversitat dels tractaments de la família humana; però, per greu que siga la seua caiguda, mai no implica el retrocés de l'esperit culpable a l'estat de bèstia, li obliga tan sols a tornar a començar noves existències, ja aquí avall, ja en altres mons, fins que, cansat de patiment, es sotmetrà a la llei del progrés i millore. Les penes impostes per Déu bo no son més que medicinals, i els dimonis mateixos (éssers de maldat) pararan un dia de ser els enemics del be i l'objecte dels rigors de l'Etern". (abat Bérault Bercastel)

*"La immortalitat és l'objecte principal de la nostra existència i és quelcom tan important que solament aquells que hagen perdut tota sensibilitat i noció de si mateix, poden ser indiferents al seu coneixement".(Pascal)

*"Jo us enviaré el profeta Elies, abans que vinga el dia gran i tremend del Senyor".(Profeta Malaquies; S. Joan Baptista era la reencarnació d'Elíes, així diu Jesús en S. Mateu XI-14 i 15)

*"Alà ens envia moltes vegades fins que tornem a Ell". (El Cora)

*Els Vedes deien: "l'ànima és la part immortal de l'home; tot neiximent, feliç o infeliç, és la conseqüència del nostre comportament practicat en vides anteriors".

*"Hi ha qui diu que l'ànima és solament l'expressió de forces corporals, i jo pregunte: per què la meua és més lluminosa ara quan la meua vida declina i eixes forces corporals m'abandonen?". "Viuré mil vides futures, continuaré la meua obra, escalaré de segle en segle totes les roques, tots els perills, tots els amors, totes les passions, totes les angoixes; i després de mil ascensions, alliberat, transformat, el meu esperit tornarà a la seua font, fonen-se en la realitat absoluta, com el raig de llum torna al sol". (Víctor Hugo)

*Autoepitafi de Benjamí Franklin ficat a la seua tomba: "El cos de Benjamí Franklin, impressor, semblant a la coberta d'un llibre vell i despullat del seu títol i del seu daurat descansa aquí, past dels cucs; però, no es perdrà la seua obra, doncs reapareixerà en una nova i millor edició revisada i corregida per l'autor".