dissabte, 3 de maig de 2008

ALLÒ ESTABLERT


Tu i jo, no consentirem trencar allò establert.

Deixarem caure la llavor mercè de l'enteniment,
mans que fertilitzen fan germinar.

Som on som, miracle i gaia vida.

No acceptarem, tu i jo, que sembre la mà malalta,
no permetrem, tu i jo, aquest sement estèril,
doncs, sabem per consuetud de l'amor i de la vida.

Ara mateix! Tu i jo... no consentirem trencar allò establert!