dimarts, 13 de maig de 2008

LA INCOMPETÈNCIA ETÈRIA
Em dona la impressió que el govern del PP en aquesta “su Comunidad”, sembla totalment impregnat de raó en la desraó que el poble no percep a través de les seues actuacions i que una oposició de famílies i tendències atàviques i acomodada no ha sabut transmetre en tots aquestos anys a la ciutadania pel feliç ensopiment “d’alguns”. Que ja portem massa anys coent el putxero amb la mateixa verdura, fotre!

L'altre dia el Sr. D. Antonio Clemente va i escriu un article acusant els socialistes de mentiders i hipòcrites per la construcció de dessaladores davant la preocupació de Zapatero (i de tots) pel canvi climàtic que sofrix el planeta (com si el PP no n’haguera construït cap!).

Continuava el libel parlant del major cost econòmic que suposaria el metre cúbic d'aigua dessalada front el metre cúbic d'un suposat transvasament de l'Ebre. Feia també menció a les línies d'alta tensió i els molts espais protegits que aquestes travessarien per poder donar energia a les plantes dessaladores i, com no! Ens il·lustrà amb les grans inversions (milions i milions d'euros) populars en matèria de sanejament, modernització, depuració, etc., justificant així que el PP valencià ha acomplit, ha fet tot el possible i més per aconseguir salvar la “huerta”, per tant, esgotades ja totes les possibilitats hagudes i per haver-hi pel que fa a la construcció d'infraestructures encaminades a l'estalvi i distribució justa de l'aigua “para nuestros agricultores” i no éssent suficient aquestes (nuestra Comunidad se seca, va dir) per abastir els nostres conreus, sols queda una solució implícita en l'article, un premi: el transvasament de l'Ebre, el mateix que Zapatero ha permés per saciar Barcelona (segons aquest senyor).

Pel que sembla, el Sr. D. Clemente ens dona a entendre que el projecte de transvasament de l'Ebre no genera cap impacte ambiental, ni al mateix Delta, ni a cap lloc d'interés comunitari, ni a cap hàbitat, zones humides, ecosistemes, zones de protecció d'aus... I és que pareix ser que alguns valencians encara no ens hem assabentat que tot allò que fa el PP està ben fet, clar que si!

Els ineptes som aquells que ens atrevim a dir que el Delta de l'Ebre fa anys que pateix una greu regressió a causa de la construcció de preses, ports esportius, embassaments i per la falta de pluja deguda als gasos d'efecte hivernacle que fan pujar les temperatures.

Els sonats som aquells que diguem que ara mateix des de Girona fins Huelva estan utilitzant-se més de 400 milions de litres d'aigua “diaris” sols per regar els seus camps de golf, abanda el consum de llurs urbanitzacions i llacs ornamentals.

Els ignorants som aquells que ens preguntem com, amb una població agrícola activa de solament el 3'5% (també fa anys que pateix una greu regressió), es pose tant èmfasi en el reclam d'un transvasament exclusivament en nom de “nuestros agricultores”, quan no hi ha cap problema en gastar més de 50 milions de litres d'aigua “diaris” en els camps de golf i urbanitzacions de “nuestra Comunidad”.

Els alienats som aquells que diguem que en 10 anys s'han construït el doble de les vivendes realment necessàries al País valencià gràcies als vora 3000 PAIs que alhora han transformat zones de regadiu en superfícies urbanitzables; que han aformigonat unes 40.000 hectàrees al litoral on la majoria d'elles eren terres agrícoles, així com zones d'interior amb escassos recursos hídrics.

Els boigs sense remei som els que diguem que, des de 1995 s'han construïts més de 150 milions d'hectàrees al País Valencià, l'equivalent a tota la província de València, col·laborant al deteriorament dels hàbitats i, per tant, accelerant el canvi climàtic.

Però, els més indesitjables de tots, son eixos experts i intel·lectuals que afirmen que els efectes sobre els recursos hídrics constitueixen un dels problemes més seriosos del canvi climàtic al nostre país i que, d'acomplir-se les previsions internacionals del Panell Intergovernamental sobre Canvi Climàtic, els transvasament de l'Ebre seria totalment inviable.

Però, el Sr. Clemente, que és portaveu de la comissió de Canvi Climàtic, deu saber-ne més que tots nosaltres i per això li demane perdó. Vostés ho fan tot bé, d'ahí que els hagen votat la majoria dels valencians. Enhorabona..., per donar-li trellat a allò més destrellatat!