divendres, 13 de març de 2009

NO VOLEM SER MÀQUINES!!

“Quan el sistema econòmic i la ciència i la tècnica ja es necessiten mútuament per sobreviure, l'ésser humà reb en nom del progrés la seua almoina sense adonar-se'n víctima d'una instrumentalització mecànica dels seus sentiments amb fins exclusivament comercials”

Els països més desenvolupats del món, aquestos que s'investixen d'un poder polític, econòmic i militar preponderant anomenats G-7, convoquen cada any una cimera per decidir els destins de les societats i els seus recursos naturals amb el suport del BM (Banc Mundial), el FMI (Fons Monetari Internacional) i l'OMC (Organització Mundial del Comerç), tot conformant un “sistema” d'estructura burocràtica tecnòcrata-capitalista, universal i homogènia: parlem de globalització, de control, d'ordre mundial.

Aquesta globalització i la seua immediatesa mercantil i consumista te com a objectiu adoctrinar l'ésser humà sota aquest axioma: “el diner com a fi de les nostres vides”.

Víctima de la competitivitat i el marketing, aquesta societat occidental de la ciència i la tècnica que viu instal.lada en el futur, camina cap a la seua deshumanització per la submissió a la “màquina” d'un sistema que pensa, raona, discrimina, discerneix i actua per nosaltres.

Cal que ens despertem i ens adonem on som, cal ser conscients de la realitat i fer-nos responsables de les conseqüències dels nostres actes en un àmbit políticament prostituït. Així, hem de crear el nostre propi “sistema d'ussos” particular, hem de transformar-nos per poder canviar aquest món tan injust i destrossat.
El nostre planeta és bell per la seua diversitat i nosaltres formem part d'aquest ecosistema, per la qual raó hem de preservar aquesta diferència que manté eixe peculiar equilibri socioeconòmic, cultural, natural i mediambiental als territoris del món; per la qual raó hem d'exigir els drets dels pobles a poder viure en plenitud de llibertat i exercir “la vida” a través de la seua particular manera de vorer el món.

Som diferents però relacionals, l'estima i el respecte ha de ser el nexe d'aquesta unió per la vida, la pau i la bellesa.

Cal fugir d'aquesta societat ortopèdica i consumista. Cal viure la sobrietat per lliurar-nos d'uns lligams comercials que segresten la nostra vida baix l'amenaça dels embargaments i les sancions, d'un sistema que ens condemna a la infelicitat en nom d'eixe fals progrés esdevingut barbàrie.

Cal transformar-nos per aconseguir un món més just i solidari... jo puc , i tu?