dimecres, 25 de novembre de 2009

AMINATU HAIDARElls no volen entendre conceptes aliens als límits que imposen les normes i preceptes de les seues institucions, parlaments o constitucions, a pesar que les dites nocions en la seua integritat siguen contínuament referides en els seus engolats discursos polítics per a denunciar qualsevol violació o actes, allà on esdevinguen, contraris als principis de la declaració dels drets humans.

Ells, eixos líders de cultures dominants amb destins d'unitat i de pàtria (potser hereus d'un atavisme colonitzador i imperialista), s'erigixen hui en defensors de la llibertat, la pau i la justícia alhora que aquestes s'allunyen de les seues pretensions.
Perquè ni la pau depén de l'acció militar ni del sotmetiment, ni la llibertat obeïx a la “aprovació o negativa” del sentiment d'identitat expressat, ni s'honra la justícia si la seua llei s'articula basant-se en justificacions.

El sentiment i la llibertat són inherents a l’esser humà i a la vida, i si la vida necessita ser experimentada com a sagrada, llavors caldrà viure-la en plenitud, en pau i en harmonia.

Tu, estimada Aminatu, eres la veu del sentiment i llibertat del teu poble clamada en el desert durant més d'onze mil nits, però hui les seues estrelles parlen en tu.
Perquè han vist en la foscor d'eixos dies, en la nit de les “wilayas”, el sotmetiment, l'esclavitud, la humiliació, la repressió i la mort al crit pacífic de llibertat i drets humans.

El teu valor, el teu sacrifici, el teu missatge, quedarà gravat, passe el que passe, en l'eternitat del present com tants altres en la història de la humanitat han perdurat: viuen per modificar conceptes i actituds en pro del verdader progrés humà.

Les cultures inventen el món, l’enriquixen, l'embellixen amb el seu geni en nom de la diversitat. Escoltar, respectar i aprendre mútuament de les seues savieses és l'assignatura pendent i imperiosa per poder transformar urgentment un món ferit en el seu cos i en la seua consciència. Per això, els pobles, les cultures, les nacions, han de poder expressar la seua identitat en llibertat i en drets... units en la diferència!

Aminatu Haidar, pose en aquesta nit per testimoni les estrelles, perquè he aprés a contemplar-les per entendre… i actuar.

Per la llibertat dels pobles!