dimecres, 5 de juny de 2013

VALENCIANSL’aniquilació cultural, la prostitució de les nostres tradicions en nom del reclam turístic, la degradació per l’especulació amb la nostra terra, l’agressió al medi o la ruïna dels nostres patrimonis, en són el resultat d’aquesta manera de “pensar”, d’aquestes actituds allunyades de l’estima per allò que ens és propi: els arrels, la identitat, la terra on hem nascut com a part integrant de nosaltres mateixos, com una extensió del nostre ésser lligada al sentiment... no som dignes! tot ha estat fruit d’aquesta relació instrumental amb la naturalesa i la vida en nom dels negocis i el diner. Avui, sense cap dubte, “comencem” a patir les seves greus conseqüències.