dijous, 24 de desembre de 2015

LLUÍS BERENGUER MARTÍ

BRILLANT DISCURS DE LLUÍS BERENGUER AMB EL QUAL ENS FA VIURE AQUELL MEMORABLE DEBAT ENTRE ELS DIPUTATS D. VICENTE MANTEROLA I D. EMILIO CASTELAR SOBRE LA LLIBERTAT RELIGIOSA I SEPARACIÓ ESGLÉSIA-ESTAT EN LES CONSTITUENTS DE 1869.