dimarts, 23 de març del 2021

CARREFOUR


Quatre genets vénen per quatre camins: 

el camí de la fam, 

el camí del virus, 

el camí de la guerra, 

el camí de la mort.


En el primer les llàgrimes parlen, 

en el segon les paraules s'ofeguen,

en el tercer el verb agonitza, 

en el quart els mots sucumbeixen.


Quatre genets a la cruïlla es troben 

amb seus estris intactes,

res menester han trobat...

la feina estava feta.


Quatre genets al món han arribat.